Disclaimer

¤>   Opzet is zonder winstbejag of ander commercieel voordeel.
 
¤>   Bent U een " geboren " HOLDIJK, claim dan uw gratis emailadres
( uw-naam + @holdijk.net , @holdijk.nl , @holdyk.net of @holdyk.nl ).
 
¤>   Gegevens vermeld op deze site zijn door de diverse personen zelf aangeleverd of afkomstig uit "open bronnen".
 
¤>   Verhalen op het prikbord zijn onder verantwoording van de inzender.
 
¤>   De webmaster, eigenaar van deze site, kan aanvragen om deelname of emailadres zonder verdere opgave van redenen weigeren.